Lỗi trên binance không nhận được mã điện thoauj

Feby 8, 2020
lỗi trên binance không nhận được mã điện thoauj

lỗi trên binance không nhận được mã điện thoauj

Ref A: DA026ACA415B459D8FAA8F02B020EC1F Ref B: AMS04EDGE0807 Ref C: 2020-03-24T04:50:34Z

lỗi trên binance không nhận được mã điện thoauj